Public Relations

Podpořte znalost Vaší značky aktivním public relations

Kvalitně zpracované public relations aktivity jsou důležitým aspektem pro budování dobré pověsti silné značky. V oblasti cestovního ruchu, kde stejně jako na ostatních trzích vládne silná konkurence, jsou tyto aktivity nezbytné.

Získání kvalitních a úspěšných výsledků je možné však jenom tehdy, pokud je připravena dobrá strategie public relations. Jasně stanovená strategie je základem každé PR aktivity a komunikace.

Destination Marketing pro Vás zajistí kompletní zpracování nejenom public relations strategie, ale také ostatních aktivit v podobě přípravy a distribuce kvalitních tiskových materiálů.

 

Naše aktitivity v oblasti public relations zahrnují:

Příprava a implementace public a online public relations strategií
Spolupráce s médii
 Příprava tiskových zpráv, PR článků a ostatních komunikačních materiálů
Distribuci tiskových materiálů na vybraná média
 PR monitoring
 Krizový PR management